Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ustawowe SK 58/05

O stwierdzenie, że art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy - Prawo łowieckie jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 1 i art. 92 Konstytucji RP;