Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odszkodowanie z tytułu wadliwej decyzji administracyjnej. SK 58/12

Sprawa połączona z SK 56/12, SK 57/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 56/12)