Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona pracy; równość wobec prawa SK 6/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 35 ust. 1 pkt 2b lit. d ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach z art. 24, art. 32 i art. 64 ust. 2 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.