Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stosunek pracy pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – przepisy przejściowe SK 63/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 50)
z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.