Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykazanie w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku, że wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe SK 64/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:   
a) art. 4241 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 ro — Kodeks postępowania cywilnego w zakresie zwrotu „a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe”,
b) art. 4245 § 1 pkt 5 ustawy — Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 1 i 2, art. 77 ust.1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
c) art. 4248 ustawy — Kodeks postępowania cywilnego z art. 77 ust. 1 i 2 w związku z art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 176 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1, art. 176 ust. 1 Konstytucji;