Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości odwołania się do Prezesa Najwyżej Izby Kontroli w przypadku uzyskania przez mianowanego kontrolera pozytywnej oceny kwalifikacyjnej SK 69/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 76a ust. I oraz art. 76b ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.) w zakresie, w jakim „uniemożliwiają odwołanie się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli od pozytywnej oceny kwalifikacyjnej (i w konsekwencji pozbawiają prawa do złożenia skargi do sądu administracyjnego), z art. 32, art. 45 w związku z art. 177, art. 77 oraz art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.