Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości odwołania od orzeczenia kościelnej komisji majątkowej SK 70/05

W sprawie zgodności art. 48a ust. 12 ustawy z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;