Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Jednakowy termin do usunięcia braków formalnych podania dla osób zamieszkałych w kraju i za granicą SK 71/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 64 § 2 w związku z art. 40 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim określa ten sam termin do uzupełnienia braków formalnych dla osób zamieszkałych w kraju i za granicą z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.