Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność zrzeszania się; członkostwo w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. SK 8/08

O zbadanie zgodności art. 33 ust. 1 i art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z art. 32 ust. 1 w związku z art. 12, art. 17 ust. 2, art. 22 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;