Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

,,Uzasadniony wniosek” jako przesłanka zmiany pełnomocnika z urzędu w postępowaniu karnym SK 89/23

Skarga konstytucyjna w sprawie zgodności art. 81 § 2 w związku z art. 88 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, ze zm.) „w zakresie zwrotu « (…)uzasadniony (...)» odnoszącego się do przypadku złożenia wniosku o zmianę pełnomocnika z urzędu w postępowaniu karnym”
z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji.