Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykreowanie w drodze wykładni funkcjonalnej służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu i nabycia jej w drodze zasiedzenia SK 98/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 292 w związku z art. 172, art. 285 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) „w zakresie w jakim stanowią one podstawę prawną nabycia w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008r. służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz Skarbu Państwa (Zakładu Energetycznego w Gliwicach, działki nr 1198/143, 142, 818/141 - linie Jelina, Południowa, Północ), Vattenfall Distribution S.A. w Gliwicach (działki nr 75, 76), Tauron Dystrybucja S.A. (działka 818/141 - linia Łabędy­ Blachownia-Rokitnica-Łabędy)” z :
1) art. 64 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
2) art. 64 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

3) art. 21 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
4) art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.