Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za korzystanie ze środowiska U 1/02

O stwierdzenie, że § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2001 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska jest niezgodny z art. 290 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w związku z art. 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw;