Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalanie stopnia niepełnosprawności U 17/02

O stwierdzenie niezgodności § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 maja 2002 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z:
1) art. 35 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 66 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
2) art. 6c ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 3) art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;