Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prerogatywa Prezydenta RP w zakresie powoływania sędziów U 3/24

Wniosek o zbadanie zgodności § 43 ust. 1a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2514, ze zm.) z:
1. art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 oraz w związku z art. 180 i art. 10 ust. 1 Konstytucji RP,
2. art. 178 ust. 1 oraz art. 173 Konstytucji RP,
3. art. 41 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 217, ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 w związku z art. 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP.