Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podział części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r. - ustalenie wartości płacowego wskaźnika struktury zatrudnienia nauczycieli U 3/15

Wniosek o zbadanie zgodności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r. w części dotyczącej ustalenia wartości płacowego wskaźnika struktury zatrudnienia nauczycieli Wa,i równego 1, gdy ogólna liczba etatów nauczycieli w danej jednostce samorządu terytorialnego jest równa zero:
- z art. 92 Konstytucji RP,
- z zakresem delegacji wskazanej w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.