Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalenie granic gmin i miast U 3/16

Sprawa połączona z U 2/16s/u-616 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą U 2/16)