Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres działania sejmowej komisji śledczej U 6/24

Wniosek o zbadanie zgodności:

1)    art. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1474; dalej jako „zaskarżona uchwała”)
-    z art. Ill ust. 1 Konstytucji RP;
2)    art. 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały
-    z art. 10 i art. 95 ust. 2 Konstytucji RP.