Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rybołówstwo - zasady udzielania pomocy finansowej. U 6/08

O zbadanie zgodności:

1. § 132aa pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego"Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" z art. 32 Konstytucji RP;

2. 132aa pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego"Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" z 2 Konstytucji RP oraz z art. 21 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim pozbawia prawa do pomocy finansowej rybaków, którzy - posiadając niewykorzystaną kwotę połowową dorsza na rok 2007 - naruszyli rozporządzenie 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25-32, wody WE), przez statki pływające pod banderą Polski;

3. 132aa pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego"Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim pozbawia prawa do pomocy finansowej rybaków - którzy posiadając niewykorzystaną kwotę połowową dorsza na rok 2007 - naruszyli rozporządzenie 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25-32, wody WE), przez statki pływające pod banderą Polski;