Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dożywianie uczniów U 7/02

O orzeczenie, iż § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 roku jest niezgodny z: 1) art. 167 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji RP, 2) art. 7 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 3) art. 2 ust. 1 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej;