Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kierowcy - diety wyjazdowe U 8/01

O stwierdzenie niezgodności rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 maja 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju w zakresie odnoszącym się do kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, a zwłaszcza w części dotyczącej uchylenia § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 3 lipca 1994 roku w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju z art. 2i art. 22 Konstytucji RP oraz z art. 77 (1), 77 (2), 77 (3), 77 (4), 77 (5) kodeksu pracy;