Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za korzystanie ze środowiska. U 9/02

Sprawa połączona z U 1/02 (sprawa rozpoznawa pod wspólną sygnaturą U 1/02)