Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; wskaźnik korygujący Di U 9/14

Wniosek o zbadanie zgodności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku w części dotyczącej obliczania wskaźnika korygującego Di:
- z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP,
- z zakresem delegacji wskazanej w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Postępowanie umorzone postanowieniem z dnia 30 czerwca 2015 r.