Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności SK 19/17

21 marca 2017 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał skargę konstytucyjną G.T. dotyczącą ujawniania przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę bezterminowo.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Piotr Pszczółkowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Piotr Tuleja.