Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spór kompetencyjny między Sejmem RP a Sądem Najwyższym oraz między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym Kpt 1/20

3 marca 2020 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Marszałka Sejmu RP dotyczący sporu kompetencyjnego między Sejmem RP a Sądem Najwyższym oraz między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym.

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę do dnia 12 marca 2020 r., godz. 11:00.


Pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawca - sędzia TK Krystyna Pawłowicz.