Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepisy regulujące zasady przechowywania pojazdów usuniętych z dróg. SK 54/08

Art. 130a ust. 7 i 10 prawa o ruchu drogowym jest zgodny z konstytucją.

25 maja 2009 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego "Polmozbyt Szczecin" sp. z o.o. dotyczącą przepisów regulujących zasady przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 130a ust. 7 i 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu jest zgodny z art. 2, art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 130a ust. 7 i 10 prawa o ruchu drogowym został zredagowany z wystarczającą precyzją i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Kwestionowany przepis nie dotyczy bezpośrednio statusu podmiotów prowadzących parkingi, na które usuwane są pojazdy i nie ogranicza w żaden sposób wolności gospodarczej tych podmiotów. Trybunał przypomniał, że z konstytucji wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy. Tak więc wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną powinny być traktowane równo. Skarżąca spółka nie wykazała żadnej wspólnej cechy istotnej uzasadniającej równe traktowanie. Nie określiła także, na czym mogłoby polegać różnicowanie podmiotów podobnych wyróżnionych w oparciu o tę cechę. Dopóki skarżący nie powoła konkretnych przekonywających argumentów prawnych ani dowodów na rzecz swojej tezy, Trybunał musi uznawać kontrolowane przepisy za zgodne z konstytucją.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą był wiceprezes TK Janusz Niemcewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, 101, 26. 05. 09 r.
Katarzyna Żaczkiewicz: Opłaty za parkowanie odholowanych aut nie naruszają konstytucji.
Rzeczpospolita, 122,  26. 05. 09 r.
Agata Łukaszewicz: Za parking powinien zapłacić właściciel auta.