Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zatrudnianie prokuratora w stanie spoczynku SK 54/06

Ograniczenia limitujące dopuszczalność podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez prokuratorów w stanie spoczynku nie mogą być uznane za nieuzasadnione.

6 marca 2007 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Kazimierza Z. dotyczącą zatrudniania prokuratora w stanie spoczynku.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 49 ust. 1 w związku z art. 49c ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2001 r., jest zgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału ustawodawca prawidłowo wyważył uprawnienia i obowiązki wiążące się ze statusem prokuratora w stanie spoczynku. Ograniczenia zawarte w ustawie o prokuraturze kompensowane są przez uzyskiwane wynagrodzenie. Kwestionowane ograniczenia nie mogą być zatem uznane ani za nieuzasadnione, ani też za niewspółmierne do celu, któremu mają służyć przepisy limitujące dopuszczalność podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez prokuratorów w stanie spoczynku. Znajdują usprawiedliwienie w wartościach wskazanych w Konstytucji. Służą bowiem ochronie interesu publicznego. Skarżący uzyskał uprawnienia emerytalne przed wejściem w życie przepisów przewidujących stan spoczynku i przeszedł na emeryturę. Wobec ustanowienia przepisów przewidujących stan spoczynku dla sędziów i prokuratorów, zdecydował się przejść w ten stan. Podejmując taką decyzję musiał się liczyć z, że wiąże się to z nabyciem nie tylko samych uprawnień, ale także przyjęciem obowiązków.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 56,  7. 03. 07 r.
Jolanta Kroner: Stan spoczynku z ograniczonym zatrudnieniem.
Gazeta Prawna, Nr 47, 7. 03. 07 r.
Katarzyna Rychter: Stan spoczynku to gwarancja niezawisłości.