Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania straży gminnej U 1/07

Używanie przez strażników fotoradarów jest niezgodne z konstytucją.

22 marca 2007 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zadań straży gminnej (miejskiej) w zakresie kontroli ruchu drogowego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz ust. 2 w zakresie czynności wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego jest niezgodny: z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym i z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestionowanym rozporządzeniu zezwolił strażnikom na używanie fotoradarów rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zawarte w kodeksie drogowym upoważnienie do wydania kwestionowanego rozporządzenia, nie zawiera pozwolenia na przyznanie strażnikom dalszych, nieprzewidzianych w ustawie, kompetencji w zakresie czynności kontroli ruchu drogowego. Upoważnienie ustawowe do uregulowania organizacji, warunków i sposobu wykonywania kontroli ruchu drogowego odnosić się może wyłącznie do uprawnień przyznanych podmiotom kontrolującym przez ustawodawcę i w zakresie przez niego określonym. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekroczył więc granice upoważnienia ustawowego, co narusza Konstytucję.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 70, 23. 03. 07 r.
Jolanta Kroner: Straż miejska na razie bez fotoradarów. 
Dziennik, Nr 70, 23. 03. 07 r.
Artur Grabarczyk: Radary nie dla strażników.
Paweł Paliwoda: Chciwe państwo i tym razem dostało po łapach.
Gazeta Wyborcza, Nr 70, 23. 03. 07 r.
Bogdan Wróblewski: Fotoradary strażników odpoczną na półkach.
Trybuna: Nr 70, 23. 03. 07 r.
Kierowcom będzie lżej. PO.
Nasz Dziennik, Nr 70, 23. 03. 07 r.
Fotoradar nie dla strażników. ZB.
Życie Warszawy, Nr 70, 23. 03. 07 r.
Grażyna Zawadka: Fotoradary wyłącznie dla policji nie dla strażników.
Gazeta Prawna, Nr 59, 23-25.03.07 r.
Katarzyna Rychter: Pieniądze za mandaty będzie trudno odebrać. Niekonstytucyjne fotoradary strażników.
Komentarz: Andrzej Jankowski: Bezprawne fotoradary. 
Dziennik Polski, 23-25.03.07 r.
Fotoradary wrócą do strażników. GEG.
Kurier Lubelski: 23-25.03.07 r.
Grzegorz Kotyłło: Strażnicy gonią policjantów.