Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek dokonywania wpłat na Instytut Sztuki Filmowej K 12/06

Nadanie Dyrektorowi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej funkcji organu podatkowego nie narusza Konstytucji.

9 października o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący obowiązku dokonywania wpłat na Instytut Sztuki Filmowej

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że żaden z wysuwanych argumentów dotyczących nadania Dyrektorowi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej funkcji organu podatkowego nie uzasadnia naruszenia Konstytucji. Takiego zarzutu nie uzasadnia fakt, że kwestionowane rozwiązanie odbiega od dotychczas przyjmowanych, jak również, że powołano nowy, ułomny organ podatkowy, który jest zbędny oraz że przyjęte rozwiązanie jest sprzeczne z Ordynacją podatkową. W ocenie Trybunału zagrożenie praw podmiotów obciążonych wpłatami nie występuje. Powierzenie organu podatkowego Dyrektorowi Instytutu stanowi gwarancję jednolitości praktyki pobierania wpłat, gdyż ten sam organ centralny egzekwuje należności od wszystkich zobowiązanych.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą była sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, nr 197, 10. 10. 2006 r.
Agnieszka Wyszomirska: Dyrektor może ściągać daniny publiczne. 
Dziennik Polski, 10. 10. 2006 r.
Nadawcy Prywatni przegrali. PAP
Rzeczpospolita, Nr 237, 10. 10. 06 r.
Jolanta Kroner, Michał Kosiarski: Wpływy na produkcję filmów zgodne z konstytucją.