Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek dokonywania wpłat na Instytut Sztuki Filmowej K 12/06

9 października o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący obowiązku dokonywania wpłat na Instytut Sztuki Filmowej

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii, przyznającego Dyrektorowi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uprawnienia organu podatkowego w związku z obowiązkiem wpłaty na rzecz Instytutu 1,5% przychodu z art. 2 Konstytucji.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich kwestionowany przepis przyznaje Dyrektorowi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uprawnienia organu podatkowego w związku z obowiązkiem wpłaty na rzecz Instytutu 1,5 proc. przychodu od określonych podmiotów. Rzecznik nie ocenia zasadności nałożenia przez Sejm obowiązku wpłaty na rzecz Instytutu, wniosek dotyczy tylko zasad poprawnej i racjonalnej legislacji dotyczącej działalności organu podatkowego i poboru nowego podatku. Zdaniem RPO obowiązek dokonywania wpłat nałożony przez ustawę na określone podmioty w określonej procentowo wysokości ma charakter publicznoprawnego, przymusowego oraz bezzwrotnego świadczenia na rzecz Państwa. Jest więc daniną publiczną mającą służyć realizacji określonych zadań Państwa. Do pobierania opłat - będących faktycznie podatkiem - powinno się stosować przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w całości. Przyjęcie przez ustawodawcę stosowania tylko części Ordynacji podatkowej stanowi oczywisty błąd naruszający prawa podatników. Błąd ten wynika z nieprawidłowej legislacji. Powoduje to podważanie zaufania obywateli do państwa prawa.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.