Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Narodowy Fundusz Zdrowia - zasady dodatkowego zatrudniania i zarobkowania pracowników K 43/04

Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczą wszystkich pracowników, nie naruszają więc konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.

3 października 2005 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ograniczenia zatrudnienia i zarobkowania pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

Trybunał orzekł, że art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zgodny z art. 2 Konstytucji. Art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r nie jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie nie jest konieczne określenie okresu przejściowego, w którym pracownicy mieliby możliwość dostosowania się do nowej sytuacji prawnej. Dotychczasowi pracownicy Funduszu stali się od 1 października 2004 r. pracownikami nowoutworzonego Narodowego Funduszu Zdrowia i obowiązują ich przepisy Kodeksu pracy dotyczące przejścia zakładu pracy do innego pracodawcy. Trybunał nie dopatrzył się też zróżnicowania pracowników Funduszu. Regulacja bowiem dopuszcza możliwość świadczenia usług w oparciu o umowy cywilne (umowa o dzieło, umowa zlecenie) i dotyczy to wszystkich pracowników Funduszu. Zróżnicowanie świadczenia pracy w ramach stosunku pracy oraz w oparciu o stosunki cywilne funkcjonuje już w obowiązujących regulacjach prawnych, a nie zostało wprowadzone przez kwestionowany przepis. Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy dotyczą wszystkich pracowników, nie naruszają więc w żaden sposób konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 231, 3.10.05 r.
Dodatkowe zatrudnienie z ograniczeniami -j.k.
Rzeczpospolita, Nr 232, 4.10.05 r
Jerzy Pilczyński: Zakaz bez zaskoczenia.
Gazeta Prawna, Nr 193, 4.10. 05 r.
Pracownicy NFZ niedyskryminowani. DS.