Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Emerytury wojskowe SK 33/04

Dodatek specjalny został uwzględniony przy ustalaniu emerytury zgodnie z prawem.

6 grudnia o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Ryszarda P. dotyczącą pozbawienia prawa do uwzględnienia w podstawie wymiaru emerytury wojskowej uśrednionej stawki dodatku specjalnego o charakterze uznaniowym.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin o uposażeniu żołnierzy niezawodowych jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32.

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że od 1 stycznia 1998 r. żołnierze zawodowi otrzymują dodatek specjalny w wysokości określonego procentu kwoty przysługującego im uposażenia zasadniczego. Oznacza to, że od tego czasu dodatek ten nie jest świadczeniem o charakterze uznaniowym. Taki stały dodatek otrzymywał skarżący w ostatnim miesiącu służby i taki dodatek, zgodnie z prawem został uwzględniony przy ustalaniu emerytury. Uwzględnianie przy ustalaniu prawa do emerytury żołnierzy zawodowych pozostających w dyspozycji organu wojskowego uposażenia otrzymywanego w ostatnim miesiącu służby nie narusza konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego ani zasady równości.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 237, 07. 12. 05 r.
Bożena Wiktorowska: Świadczenie zgodne z Konstytucją.
Rzeczpospolita, Nr 284, 06.12.05 r.
Liczy się uposażenie z ostatniego stanowiska. j.k.