Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedszkola i szkoły publiczne U 13/02

23 marca 2004 r. Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w sprawie zgodności niektórych przepisów załączników nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z ustawą o systemie oświaty, w związku z cofnięciem wniosku przez wnioskodawcę - Radę Gminy Stepnica.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą był Sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 70, 23 marca 2004
Trybunał Konstytucyjny. Statuty publicznych przedszkoli i szkół