Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konsekwencje ustawy o biopaliwach K 33/03

21 kwietnia 2004 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych jest niezgodny z art. 20, art. 22 i art. 31 Konstytucji, art. 14 ust. 1 zaskarżonej ustawy jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 76 Konstytucji, art. 17 ust. 1 pkt. 3 zaskarżonej ustawy jest niezgodny z art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Przedmiotem orzeczenia Trybunału nie była zasadność bądź celowość wprowadzania do obrotu paliw z domieszką składników pochodzenia roślinnego, a jedynie zgodność zaskarżonych regulacji z Konstytucją.

TK uznał, że w rozpatrywanym przypadku doszło do ograniczenia swobody przepływu towarów, a zatem do naruszenia konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej (art. 22 Konstytucji). Trybunał zwrócił uwagę na fakt, iż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej paliwa pochodzące z krajów Unii - również te nie zawierające biokomponentów - będą musiały być dopuszczone na polski rynek. W tej sytuacji regulacja wprowadzająca sankcje karną za nieprzestrzeganie nakazu wprowadzania do paliw określonej ilości biokomponentów stanie się albo środkiem dyskryminacji towarów importowanych do Polski, albo znacząco pogorszy sytuację polskich producentów.

Obowiązek wprowadzenia pewnej ilości biokomponentów (art. 12 ust. 6 zaskarżonej ustawy) dotyczy całej rocznej produkcji i nie oznacza konieczności zapewnienia równego udziału biokomponentów w całym sprzedawanym paliwie. Zatem w poszczególnych okresach roku kalendarzowego paliwo może zawierać różne ilości biokomponentów. Jednocześnie jednak konsumenci nie są informowani o aktualnej zawartości biokomponentów w nabywanym paliwie. W praktyce powstał więc dwojaki przymus: po stronie producentów - wprowadzania na wolny rynek określonego towaru, zaś po stronie konsumentów - nabycia tego towaru - nawet wbrew ich woli. Ustalenia te przesądzają o naruszeniu przez ustawodawcę konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji). Naruszenie to nie znajduje uzasadnienia w "ważnym interesie publicznym" - a zatem nie przemawiają za nim przesłanki wymienione w art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał stwierdza, że nałożenie na obywateli obowiązku nabywania paliw z domieszką biokomponentów narusza konstytucyjnie gwarantowane prawa konsumentów (art. 76 Konstytucji), zobowiązujące władze publiczne do ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Ochronę konsumenta zapewnia także art. 54 Konstytucji, gwarantujący dostarczanie nabywcom niezbędnych danych na temat produktu. Ustawa o biokomponentach - nie zapewniając konsumentowi potrzebnych informacji - nie odpowiada konstytucyjnym standardom.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą był Sędzia TK Wiesław Johann.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GŁOS SZCZECIŃSKI, 17 czerwca 2004
Marek Rudnicki: Teraz ma być korzystniej
DZIENNIK BAŁTYCKI, 27 kwietnia 2004
Mieczysław Teer: Nie pojedziemy na biopaliwach 
GŁOS WIELKOPOLSKI, 22 kwietnia 2004
Paweł Kuroczycki: Bez biopaliw i bez kaca
DZIENNIK BAŁTYCKI, 22 kwietnia 2004
Bioustawa jest zła (JKL)
SUPER EXPRESS, 22 kwietnia 2004
Paweł Domarecki, Grażyna Zawadka: Tankujemy, co chcemy
RZECZPOSPOLITA Nr 95, 22 kwietnia 2004
Żaneta Semprich: Upadek biopaliw
RZECZPOSPOLITA Nr 95, 22 kwietnia 2004
Krzysztof Sobczak: Komentarz. Marny koniec biopaliw
ŻYCIE, 22 kwietnia 2004
Michał Karpiński: Koniec bubla biopaliw
GAZETA WYBORCZA Nr 95, 22 kwietnia 2004
Andrzej Kublik: Biopaliwa się rozlały
GAZETA WYBORCZA Nr 95, 22 kwietnia 2004
Biopaliwa do kosza (DAMA)
GAZETA PRAWNA Nr 79, 22 kwietnia 2004
Agnieszka Wyszomirska: Niekonstytucyjny przymus.
ŻYCIE WARSZAWY Nr 95, 22 kwietnia 2004
Marcin Hadaj: Bio ustawa wreszcie ląduje w koszu
RZECZPOSPOLITA Nr 94, 21 kwietnia 2004
Trybunał Konstytucyjny. Biopaliwa
GAZETA WYBORCZA Nr 95, 22 kwietnia 2004
Dariusz Malinowski: Rzepak? Że co?
RZECZPOSPOLITA Nr 95, 22 kwietnia 2004
Jolanta Kroner: Tankowanie bez roślinnej wkładki
ŻYCIE WARSZAWY Nr 96, 23 kwietnia 2004
Marcin Hadaj: Do szeregu wróć. Eksperci o biopaliwach: Trybunał miał rację
GAZETA PRAWNA Nr 80, 23 - 25 kwietnia 2004
Tomasz Pietryga: Czwartego podejścia nie ma