Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konsekwencje ustawy o biopaliwach K 33/03

21 kwietnia 2004 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o biokomponentach, producenci są obowiązani wprowadzać do obrotu, w danym roku kalendarzowym, określone ilości biokomponentów. Uchybienie temu obowiązkowi zagrożone jest sankcją administracyjno-karną. Ustawa nie określa górnej granicy poszczególnych biokomponentów stosowanych w biopaliwach ciekłych. Konsument nie może więc mieć pewności, jaka ilość biokomponentów znajduje się w nabywanym paliwie.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w konsekwencji wprowadzenia obowiązku po stronie producentów, konsument został pozbawiony możliwości wyboru typu nabywanego paliwa (z biokomponentami czy bez). Zaskarżone przepisy ograniczają wolność działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji), a także podstawowe prawa konsumenckie (wolność wyboru produktu i prawo decyzji), chronione przez art. 76 Konstytucji. Unormowania te naruszają także art. 31 ust. 1 Konstytucji, gwarantujący ochronę prawną wolności człowieka, oraz art. 31 ust. 2 Konstytucji, stanowiący, iż każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. 
W opinii wnioskodawcy kwestionowane przepisy naruszają także prawo konsumenta do informacji na temat nabywanego produktu. Jest to niezgodne z art. 76 Konstytucji, a także art. 54 ust. 1 Konstytucji, gwarantującym każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechnianie informacji.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Wiesław Johann.