Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pomoc materialna dla uczniów K 50/02

26 kwietnia 2004 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności art. 91 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty z art. 70 ust. 4 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 91 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest niezgodny z art. 70 ust. 4 i art. 92 ust. 1 Konstytucji. Trybunał orzekł także, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania wysokości pomocy materialnej dla uczniów jest niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Przepisy te tracą moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2004 r.

Trybunał uznał, że w ustawie nie zawarto wytycznych dotyczących treści Rozporządzenia. Przepisy ustawy o systemie oświaty w żadnej mierze nie regulują bowiem warunków, trybu i formy przyznawania pomocy materialnej uczniom i studentom. Nie jest również możliwe zrekonstruowanie treści wytycznych na podstawie pozostałych unormowań ustawy. Blankietowy charakter delegacji ustawowej sprawia, że jest ono niezgodne z art. 92 ust.1 Konstytucji. Trybunał stwierdził także, że rozporządzenie wydane zostało na podstawie blankietowego upoważnienia, w związku z czym jest ono niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Grzybowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA WYBORCZA nr 2, 4 stycznia 2005 r.
Anna Gorczyca: Ile za obiad w szkolnej stołówce.
ŻYCIE WARSZAWY nr 2, 4 stycznia 2005 r.
Resort się spóźnił, a gminy w kropce (MAP).
ŻYCIE WARSZAWY nr 1, 3 stycznia 2005 r.
Marcin Przewoźniak: Lech Kaczyński nakarmi uczniów. Miasto nie pozwoli uczniom zgłodnieć.
RZECZPOSPOLITA Nr 306, 31 grudnia 2004 r. - 2 stycznia 2005 r.
Obiad z samorządowej kasy. (A. Ł.)
GAZETA PRAWNA Nr 82, 27 kwietnia 2004
Tomasz Zalewski: Niejasne kryteria stypendialne
RZECZPOSPOLITA Nr 99, 27 kwietnia 2004
Jolanta Kroner: Kryteria do ustawy
RZECZPOSPOLITA Nr 98, 26 kwietnia 2004
Trybunał Konstytucyjny. Stypendia socjalne dla uczniów