Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin dochodzenia roszczeń za szkody dokonane przez funkcjonariuszy państwowych SK 8/03

8 lipca 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Jana K. w sprawie zgodności art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie do dnia 14 lipca, 2004 r., godzina 13.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.