Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego K 16/03

12 lipca 2004 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

Trybunał odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie do dnia 21 lipca 2004 r., godzina 9.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą był sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 162, 13 lipca 2004
Jolanta Korner: Podobieństwa i różnice świadczeń pielęgnacyjnych
RZECZPOSPOLITA Nr 160, 10 - 11 lipca 2004
Trybunał Konstytucyjny. Dodatki mieszkaniowe