Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Taksy notarialne K 49/01

10 grudnia 2003 r. o godz.9:15 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w pełnym składzie wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zbadania konstytucyjności art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o Notariacie oraz rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej. 
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 5 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie oraz rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Przepisy te tracą moc obowiązującą z dniem 30 czerwca 2004 r.

Trybunał uznał, że zawarte w art. 5 Prawa o notariacie upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej nie zawiera jakichkolwiek wytycznych co do treści tego aktu. Ze względu na swój blankietowy charakter przepis ten narusza więc konstytucyjny wymóg szczegółowości delegacji ustawowej (art. 92 ust. 1 Konstytucji). TK podkreślił, że szczegółowość wytycznych musi być większa, gdy materia unormowań dotyczy kwestii istotnych dla realizacji gwarantowanych konstytucyjnie praw. W związku z tym, że art. 5 został uznany za niezgodny z Konstytucją, również wydane na jego podstawie Rozporządzenie jest niekonstytucyjne.

Zdaniem Trybunału wprowadzenie górnej granicy taksy notarialnej ma pełnić funkcję ochronną w stosunku do uczestników obrotu prawnego. Trybunał podkreślił, że wysokość taksy notarialnej nie może być barierą w realizacji praw majątkowych podmiotów prawa.


Rozprawie przewodniczył Prezes TK Marek Safjan (który był jednocześnie II sprawozdawcą), a I sprawozdawcą był Sędzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
GAZETA PRAWNA Nr 125, 29 czerwca 2004
Ewa Bednarek: Nowe stawki u rejenta
ŻYCIE Nr 119, 4 czerwca 2004
Ola Kurowska:: Notariusze wezmą 
DZIENNIK BAŁTYCKI Nr 136, 18 maja 2004
Taniej u notariusza (opr.al.)
RZECZPOSPOLITA Nr 264, 13 listopada 2003
Jolanta Kroner: Trybunał Konstytucyjny o taksie notarialnej. Zaskarżony przepis musi mieć obrońcę.
GAZETA PRAWNA Nr 221, 13 listopada 2003
Trybunał Konstytucyjny. Wynagrodzenie notariuszy (aw)
GAZETA PRAWNA Nr 220, 12 listopada 2003
Trybunał Konstytucyjny: problem z taksą notarialną (mk)
RZECZPOSPOLITA Nr 263, 12 listopada 2003
Trybunał Konstytucyjny. Taksa notarialna. 
RZECZPOSPOLITA Nr 287, 10 grudnia 2003
Trybunał Konstytucyjny. Taksa notarialna.
GAZETA PRAWNA nr 241, 11 grudnia 2003 r.
Agnieszka Wyszomirska: Trybunał Konstytucyjny. Wynagrodzenie notariuszy. Niekonstytucyjna taksa.
RZECZPOSPOLITA nr 288, 11 grudnia 2003 r.
Jolanta Kroner: Trybunał Konstytucyjny. Prawo o notariacie niezgodne z ustawą zasadniczą. Taksa notarialna do poprawki.
RZECZPOSPOLITA nr 288, 11 grudnia 2003 r.
Jolanta Kroner: Niezgodnie z konstytucją, ale płacić trzeba
GAZETA WYBORCZA nr 288, 11 grudnia 2003 r.
Ewa Siedlecka: Trybunał Konstytucyjny o opłatach notarialnych. Stawki bardziej dla ludzi.

RZECZPOSPOLITA Nr 290, 13-14 grudnia 2003
Katarzyna Sokolewicz-Hirszel, Rzecznik Biura TK: Reakcje. Niezgodne z konstytucją, ale płacić trzeba
GAZETA PRAWNA Nr 55, 18 marca 2004
Ewa Bednarek: Maksymalne stawki kasy
GAZETA WYBORCZA Nr 71, 24 marca 2004
Piotr Miączyński: Cięcie taksy