Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Taksy notarialne K 49/01

12 listopada 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał w pełnym składzie wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zbadania konstytucyjności art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o Notariacie oraz rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej.

Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę i wezwać Ministra Sprawiedliwości do przedstawienia w ciągu 7 dni stanowiska w sprawie. Termin rozprawy wyznaczony zostanie w najbliższym czasie.


Rozprawie przewodniczył Prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą był Sędzia TK Bohdan Zdziennicki.