Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Otwarte fundusze emerytalne (OFE); zasady wypłat emerytur K 1/14

3  listopada 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w pełnym składzie połączone wnioski Prezydenta RP i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące otwartych funduszy emerytalnych (OFE), zasady wypłat emerytur.

Ogłoszenie wyroku - 4 listopada o godz. 16.00.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, I sędzią-sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz, II sędzią-sprawozdawcą był sędzia TK Marek Zubik.