Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody jednostek samorządu terytorialnego; nowe zadania gminy K 24/14

28 lutego 2017 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznać połączone wnioski Rady Miejskiej w Kożuchowie, Rady Gminy Kolsko, Rady Miejskiej w Nowej Soli, Rady Powiatu Nowosolskiego, Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim oraz Rady Gminy Siedlisko dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego; nowe zadania gminy.

W związku z cofnięciem wniosków Rady Powiatu Nowosolskiego, Rady Miejskiej w Nowej Soli, Rady Miejskiej w Kożuchowie, Rady Gminy Kolsko, Rady Gminy w Bytomiu Odrzańskim i Rady Gminy Siedlisko, inicjujących postępowanie w sprawie o sygn. K 24/14, odwołana została rozprawa wyznaczona na 28 lutego 2017 r. na godz. 13:00.

W dniu rozprawy o godz. 12:20 wnioskodawcy wnieśli o jej odroczenie z uwagi na konieczność zapoznania się ze stanowiskiem Sejmu i stanowiskiem Ministra Rozwoju i Finansów. Wnieśli także o wyłączenie z udziału w rozpatrywaniu sprawy sędziego Mariusza Romana Muszyńskiego wyznaczonego w miejsce sędziego Marka Zubika. Nie czekając na rozpatrzenie powyższych wniosków przez Trybunał Konstytucyjny, pełnomocnik wnioskodawców o godz. 12:58 cofnął wnioski inicjujące postępowanie w sprawie. 

Przewodniczącym składu orzekającego był sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sprawozdawcą był sędzia TK Leon Kieres.