Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie w czasie składania wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich. P 19/10

10 stycznia 2012 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczące ograniczenia w czasie składania wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z art. 2 i art. 32 konstytucji.

Kwestionowany przepis przewiduje, że wnioski o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułów określonych w art. 1 ust. 2 pkt 7 i art. 2 pkt 7 mogą być kierowane do dnia 31 grudnia 1999 r. Zdaniem sądu pytającego przepis ten poprzez ograniczenie w czasie składania wniosków wprowadza dwie kategorie kombatantów: z uprawnieniami i bez uprawnień co narusza konstytucyjną zasadę równości.

Art. 22 ust. 4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego narusza również zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa poprzez odebranie szansy na poszukiwanie dowodów do uprawnień kombatanckich w terminie późniejszym niż wskazany w ustawie. Ponadto zdaniem sądu pytającego wprowadzenie po siedmiu latach obowiązywania zasady bezterminowego zgłaszania wniosków o stwierdzenie uprawnień kombatanckich ograniczenia tej możliwości do dnia 31 grudnia 1999 r. nasuwa wątpliwości, co do zgodności regulacji z zasadą demokratycznego państwa prawnego. Wątpliwość ta dotyczy samego wprowadzenia ograniczenia, niejasności jego zakresu, a także sposobu, w jaki tego dokonano.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.