Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wymogi formalne zawierania przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę. P 36/10

5 lipca 2011 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie dotyczące wymogów formalnych przy zawieraniu przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 roku w powiązaniu z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o czynnościach cywilnoprawnych z art. 2 i art. 32 konstytucji.

Ewa K. nabyła w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego po zmarłej Jadwidze H. Spadkobierczyni wniosła o zastosowanie ulgi podatkowej w związku ze sprawowaniem opieki nad zmarłą, zgodnie z umową o opiekę. W ocenie organu podatkowego umowa nie spełniła jednak wymogów uprawniających do skorzystania z ulgi wskazanej w kwestionowanym przepisie.

Art. 16 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2007 r., stanowił, że w przypadku nabycia spadku w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez osobę z III grupy podatkowej, sprawującej przez minimum 2 lata opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy, spadkobierca mógł nie wliczać do podstawy opodatkowania jego wartości do 110 m2 powierzchni użytkowej danego lokalu. Nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany wymagań co do formy zawarcia umowy o sprawowanie opieki. Od tego czasu podpisy pod umową mają zostać poświadczone notarialnie.

W ocenie sądu pytającego kwestionowana nowelizacja poprzez wprowadzenie zmiany wymogów co do formy zawarcia umowy o sprawowanie opieki,  a jednocześnie wyraźne wskazanie, że do sytuacji, w których nabycie praw majątkowych lub rzeczy nastąpiło pod jej rządami stosuje się przepisy w znowelizowanym brzmieniu, sprawiła, że spadkobierczyni straciła prawo do ulgi, której zastosowania miała prawo oczekiwać co jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego.

 Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.