Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek akcyzowy z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe; moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania SK 23/07

17 listopada 2010 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ROEL" Szmidt i Miśta spółka jawna w Markach dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie podatku akcyzowego samodzielnie, oraz w związku z art. 6 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 84 w związku z art. 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art. 217 konstytucji; oraz z art. 6 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym;
2) § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 roku powołanego w punkcie 1) z art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 84 w związku z art. 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art. 217 konstytucji;
3) § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 roku powołanego w punkcie 1) samodzielnie, oraz w związku z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o której mowa w punkcie 1) z art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 84 w związku z art. 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art. 217 konstytucji; oraz z art. 36 ust. 5 oraz z art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku, o której mowa w punkcie 1);
4) § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie podatku akcyzowego z art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 84 w związku z art. 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art. 217 konstytucji;
5) § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku, o którym mowa w punkcie 4), samodzielnie oraz w związku z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku, o której mowa w punkcie 1) z art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 84 w związku z art. 2, art. 7, art. 92 ust. 1 oraz art. 217 konstytucji; oraz z art. 36 ust. 5 oraz art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym;
6) art. 35 ust. 6 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 lutego 2002 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń z art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 84 konstytucji.
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 lipca 2006 r. utrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz poprzedzającą go Decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie dotyczącą określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do września 2003 r.

W ocenie skarżącej spółki kwestionowane przepisy określające moment powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym oraz podstawę opodatkowania z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe w akcie podustawowym naruszają zasadę wyłączności regulacji ustawowej. Ponadto przepisy wydane na podstawie upoważnienia ustawowego, nie zawierającego wytycznych co do treści aktu wykonawczego, zezwalającego Ministrowi Finansów na określenie innego momentu powstania obowiązku podatkowego niż wynikający z ustawy, a zatem umożliwiającego ustalenie elementu konstrukcyjnego podatku w akcie podustawowym są niezgodnie z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 konstytucji.

Kwestionowane przepisy określające inny przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym niż wynikający z ustawy w sytuacji, w której Minister Finansów był upoważniony do określenia innego momentu  powstania  obowiązku podatkowego,  a  więc wydane  z   przekroczeniem upoważnienia ustawowego są niezgodne z konstytucją.

Zdaniem skarżącej spółki kwestionowane przepisy eliminują ustawowe rozróżnienie stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych i olejów napędowych poprzez takie ukształtowanie, bez wymaganego upoważnienia ustawowego, przepisów rozporządzeń w sprawie podatku akcyzowego, że w przypadku sprzedaży oleju opałowego na stacji paliw nie było możliwe zastosowanie stawki właściwej dla sprzedawanego wyrobu akcyzowego.

Kwestionowane przepisy w ocenie skarżącej spółki naruszyły między innymi prawo do swobody prowadzenia działalności gospodarczej poprzez niezgodność z zasadą równego traktowania podmiotów. Chodzi o faktyczne zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży oleju opałowego na stacjach paliw przy użyciu odmierzacza paliw ciekłych i przy użyciu zbiorników znajdujących się na stacjach paliw połączonych z odmierzaczem paliw ciekłych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie prezes TK Bohdan Zdziennicki.