Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek akcyzowy - kategorie podmiotów SK 49/06

5 maja 2009 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał skargę konstytucyjną Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "Autosir" sp. z o.o. dotyczącą podatku akcyzowego - kategorie podmiotów.

Nowy termin rozprawy 7 lipca 2009 r., godz. 14.00.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Biernat.