Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przestępstwo pomówienia Narodu Polskiego K 5/07

7 lipca 2008 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przestępstwa pomówienia narodu polskiego.

Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć rozprawę do 8 września 2008 r., godz. 10.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Wojciech Hermeliński.