Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Decyzja o wstrzymaniu wypłaty emerytury SK 45/04

7 lutego 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne Edwarda K. i Stanisława G. dotyczące wstrzymania wypłat emerytury z powodu kontynuacji zatrudnienia.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: - art. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 65, art. 67 ust. 1 Konstytucji; - art. 103 ust. 2"a" ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, znowelizowanej ustawą z dnia 21 stycznia 2000 roku z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 2, art. 65 ust. 1, art. 70 ust. 5 oraz z art. 73 Konstytucji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał skarżącym wypłatę emerytur z powodu kontynuacji zatrudnienia. Obaj skarżący odwołując się od decyzji ZUS wyczerpali drogę sądową nie uzyskując zmiany postanowienia. Zdaniem Stanisława G. zaskarżone przepisy znoszą uprawnienia mianowanego profesora akademickiego do kontynuacji zatrudnienia do osiągnięcia 70. roku życia na dotychczasowych warunkach tj. z prawem do pobierania wypracowanej do 65. roku życia emerytury. Zdaniem Edwarda K. kwestionowana regulacja narusza także wolność wykonywania pracy. Praca "emeryta starszego" jest prawem i wolnością opartą na swobodnej decyzji zainteresowanego. Wolność ta nie może być w żaden sposób ograniczona. Stawiając "emeryta starszego" przed wyborem pracować czy nie, w istotny sposób ingeruje się w wolność decyzji, co do dalszej pracy i w ten sposób narusza chronioną konstytucyjnie wolność pracy.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.