Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie współtwórców utworu audiowizualnego K 5/05

24 maja 2006 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący wynagrodzenia współtwórców utworów audiowizualnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 2 oraz z art. 32 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Reprezentanci środowisk twórczych scenografów i choreografów skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na brak uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów audiowizualnych. Do takiego wynagrodzenia uprawnieni są: główny reżyser, operator obrazu, twórcy scenariusza, twórcy innych utworów literackich lub muzycznych, które zostały stworzone do utworu audiowizualnego albo w nim wykorzystane oraz artyści wykonawcy. Nie ma więc wśród uprawnionych ani scenografów, ani choreografów. Różnicowanie podmiotów prawa jest dopuszczalne na gruncie zasady równości, jeżeli służy realizacji zasady sprawiedliwości społecznej. Zdaniem RPO kryteria dodatkowego wynagradzania tylko niektórych twórców utworu nie są zgodne z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej. Ustawodawca przyznał pewnej grupie współtwórców utworu audiowizualnego istotne uprawnienia majątkowe, pomijając innych współtwórców. Wątpliwości RPO budzi dobór podmiotów uprzywilejowanych. Zdaniem RPO nie został on dokonany według racjonalnych przesłanek. Stan taki narusza zasadę równej ochrony praw majątkowych.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski .