Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Znieważenie funkcjonariusza publicznego P 3/06

11 października 2006 r. o godz. 11.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne XV Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Lublinie dotyczące znieważenia funkcjonariusza publicznego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 226 § 1 kodeksu karnego z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 32, art. 2 Konstytucji.

Leszkowi F., prokuratorowi Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przekazano do prowadzenia sprawę dotyczącą zdarzeń z czasów II wojny światowej. Władysław M. jako pokrzywdzony w tej sprawie zwrócił się do prokuratora z wnioskiem o powołanie w charakterze biegłego prawnika Mieczysława J., prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ofiar Wojny w B. Ponadto wniósł o dopuszczenie prezesa do udziału w sprawie w charakterze swojego pełnomocnika. Prokurator zwrócił się do Władysława M. o wskazanie, rady adwokackiej lub izby radcowskiej, w której Mieczysław J. jest zarejestrowany. Tylko taka osoba może być bowiem pełnomocnikiem w postępowaniu karnym. Pismo prokuratora Władysław M. przesłał Mieczysławowi J., gdyż nie wiedział, jak ma na nie odpowiedzieć. Mieczysław J. na odwrocie tego pisma napisał odpowiedź, w której nagłówku jako adresata wskazał prokuratora. Zarzucił prokuratorowi brak kompetencji odnosząc się przy tym do znaczenia językowego jego nazwiska napisanego małą literą. W podsumowaniu stwierdził, że prokurator poprzez swoje zachowanie stał się kolaborantem. Pismo to wraz z odpowiedzią przesłał Władysławowi M, nie dołączając żadnego innego listu. Władysław M. doszedł do wniosku, że odpowiedź nie jest skierowana do niego i z własnej inicjatywy, przesłał ją prokuratorowi. Prokurator po zapoznaniu się z pismem zawiadomił organy ścigania o podejrzeniu popełnienia na jego szkodę przestępstwa. Poczuł się bowiem znieważony sformułowaniami zawartymi w liście, a zwłaszcza stwierdzeniem, że przez brak kompetencji stał się kolaborantem. Mieczysław J. potwierdził okoliczności zdarzenia, zaprzeczył jednak temu, że działał w celu znieważenia prokuratora. Stwierdził, że sformułowania, których użył znalazły się w jego prywatnej korespondencji, a pismo bez udziału jego woli i wiedzy zostało przesłane prokuratorowi Leszkowi F. Wątpliwości sądu budzi zakres ochrony funkcjonariusza publicznego przed zniewagami i zgodność tego zakresu z konstytucyjnymi zasadami: równości wobec prawa, sprawiedliwości społecznej oraz wolności słowa w związku z zasadą proporcjonalności zastosowanego ograniczenia.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, a sprawozdawcą będzie prezes TK Marek Safjan.