Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Język polski jako język urzędowy K 38/04

13 września o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek grupy posłów na Sejm w sprawie języka, w jakim powinny być sporządzane umowy.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim z art. 2, art. 27, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 76 i art. 83 Konstytucji.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem umowy z udziałem konsumentów i z zakresu prawa pracy powinny być formułowane po polsku. Przewiduje się jednak możliwość sporządzania ich w innych językach. Wnioskodawcy uważają, że jeżeli pozwala się na wybór, to zasada polskojęzyczności nabiera jedynie znaczenia symbolicznego. Dopuszcza się bowiem sytuację, w której umowa w języku obcym może być narzucona pracownikom i konsumentom. Obywatel polski zostanie postawiony przed koniecznością zaakceptowania obcojęzycznej wersji tekstu, co go dyskryminuje wobec obcojęzycznego pracodawcy czy przedsiębiorcy. Przepis ten przewiduje tylko jedno zabezpieczenie przed przedstawieniem wyłącznie obcojęzycznej wersji, jest to obowiązek pouczenia o prawie do sporządzenia umowy po polsku. W obecnych realiach rynkowych jest to jednak niewystarczające. W praktyce bowiem pracownik jako strona słabsza ekonomicznie może być zmuszony do zaakceptowania niezrozumiałego tekstu w obcym języku.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą będzie prezes TK Marek Safjan.